รู้แล้ว...บอกต่อ จากชมรม อย.น้อย

“โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยยุงลายไปกัดคนที่มีเชื้อโรคไข้เลือดออกแล้วไปกัดคนอื่นอีกต่อหนึ่ง ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นได้ทุกคน เป็นแล้วกลับมาเป็นซ้ำอีกได้ และในกรณีที่เป็นซ้ำจะมีโอกาสเสียชีวิตสูง”

โรคไข้เลือดออกป้องกันได้ ด้วย

1. ระวังอย่าให้ยุงกัดในตอนกลางวัน

2. กำจัดลูกน้ำยุง และลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งทำได้หลายวิธีดังนี้

 ปิดปากภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดด้วยฝาอลูมิเนียมหรือตาข่าย

 หมั่นตรวจดูแจกันดอกไม้และเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์

 ปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูง ในภาชนะเก็บน้ำ

 ที่ปิดฝาไม่ได้

 เก็บภาชนะที่มีน้ำขังหรือไม่ใช้แล้ว หรือคว่ำภาชนะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

 เพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำขัง

 ใส่เกลือ น้ำส้มสายชู ผงซักฟอก

 ผสมลงในน้ำจานรองตู้

 

Top